5768390420594688
AKA 2022年最新雙色長距離對講機walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 AKA 2022年最新雙色長距離對講機walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 售價:$120一個,3個以上$110 兩個起售 ※單個120元,非兩個120元。 可買一套兩個,$120x2 如3個 $110x3 #出街去玩或旅行都用得 #小朋友喺屋企講秘密 #小朋友唔驚走失 小朋友👦🏻👧🏻玩到唔捨🉐放 Product #: vbuyhongkong-AKA 2022年最新雙色長距離對講機walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 2024-01-27 Regular price: $HKD$120.0 Available from: vBuy 生活百貨 In stock