5768390420594688
AKA兒童對講機・雙色長距離walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 T4068b AKA兒童對講機・雙色長距離walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 T4068b 售價:$120一個,4個以上$110 兩個起售 ※單個120元,非兩個120元。 可買一套兩個,$120x2 如4個 $110x4 #出街去玩或旅行都用得 #小朋友喺屋企講秘密 #小朋友唔驚走失 小朋友👦🏻👧🏻玩到唔捨 Product #: vbuyhongkong-AKA兒童對講機・雙色長距離walkie talkie #聖誕禮物 #生日禮物 T4068b 2024-10-03 Regular price: $HKD$120.0 Available from: vBuy 生活百貨 In stock